Portiernie to obiekty o niewielkim metrażu, wykorzystywane głównie przez pracowników ochrony znane również jako stróżówki, wartownie. Obiekty te wykonywane są w całości w fabryce i montowane jako jeden element na miejscu u klienta więc mogą być natychmiast użytkowane. Portiernia znajdują swoje zastosowanie w firmach dla pracowników firm ochroniarskich, na parkingach, nowoczesnych osiedlach dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

Wartownie wykonane w technologii lekkiej obudowy z konstrukcją wykonaną z kształtowników stalowych zimno giętych. Tak skonstruowany obiekt może być w każdym momencie przeniesiony w inne miejsce bez naruszania konstrukcji. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem dla pracowników firm ochroniarskich, którzy nie są uprawnieni do korzystania z sanitariatów ochranianych firm.